Werkwijze

Administratie:

Na een eerste telefonisch contact wordt een afspraak vastgelegd. Daarna volgt het intakegesprek waarbij de problemen en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. Ik breng u ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de mogelijkheid tot terugbetaling door het ziekenfonds.

Vervolgens wordt er een diagnostisch onderzoek verricht om te bepalen waaraan gewerkt dient te worden. De documenten voor de goedkeuring worden door mij naar de mutualiteit gestuurd en u ontvangt hiervan een goedkeuring.

 

Deze goedkeuring is meestal geldig voor een bepaalde periode, afhankelijk van de stoornis en de ernst:

  • afasie: max. 288 sessies gedurende 4 jaar
  • dysartrie: max. 176 sessies gedurende 2 jaar
  • dysfagie: max. 65 sessies gedurende 2 jaar
  • chronische spraakstoornis: max. 520 sessies gedurende 2 jaar
  • spraakstoornis ten gevolge van een chirurgische behandeling: max. 55 sessies gedurende 1 jaar
  • traumatische dysglossie: max. 149 sessies gedurende 2 jaar

 

Therapie:

Er worden steeds individuele therapiesessies gegeven. Bij de start van de therapie mag u een ringmap meebrengen. Dit wordt het werkinstrument binnen de therapie. Hierin kunt u volgen wat we geoefend hebben en thuis alles nog eens herhalen indien nodig.

Kunt u eens niet aanwezig zijn dan zoek ik voor u, indien mogelijk, een ander tijdstip. Het is dus belangrijk om tijdig af te bellen zodat ik kan inschatten welke momenten vrij komen. 

Tijdens de schoolvakanties gaat de therapie gewoon verder, indien niet wordt u op tijd en schriftelijk verwittigd.

Voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of die rolstoel-gebonden zijn kan de therapie aan huis plaatsvinden. Dit geldt voor de regio's Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem (Rotem en Elen). Hiervoor wordt een standaardtarief van 5 euro per keer aangerekend.

Bij veelvuldige onwettige afwezigheden zal de therapie worden stopgezet.

Aarzel niet om mij aan te spreken als u nog vragen hebt.