Herstel

Herstel na een CVA

Het herstel is bij iedere persoon anders. Verschillende factoren beïnvloeden dit proces:

* De grootte en plaats van het hersenletsel

* De ernst

* Bijkomende stoornissen: zoals hemiplegie (halfzijdige verlamming), hemianopsie (halfzijdige blindheid),

   concentratieproblemen, geheugenproblemen, ...

* De leeftijd: hoe jonger, hoe meer kans op herstel

* Het opleidingsniveau

* De motivatie en inzet van de patiënt zelf!!

Na een hersenletsel zijn sommige hersencellen onomkeerbaar beschadigd. Een aantal hersenfuncties worden overgenomen door andere hersencellen. Er treedt bijna altijd een zekere mate van spontaan herstel op. Om een optimale verbetering van de communicatie te bekomen zijn intensieve logopedische therapie, stimulatie en doorzettingsvermogen nodig.

Het herstelproces kan maanden tot jaren duren met afwisselend periodes van vooruitgang en periodes van
weinig tot geen evolutie. De beste resultaten zijn te verwachten binnen het eerste half jaar na het hersenletsel, al is verbetering daarna niet uitgesloten. 

Herstel bij een spierziekte

Wanneer er sprake is van een spierziekte is er vaak een progressief verloop. Dit betekent dat bepaalde functies stilaan achteruit gaan. Als logopediste proberen we de klachten stabiel te houden. We zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk goed kan slikken en zich verstaanbaar kan maken.