Honoraria vanaf 1 jULI 2022

Therapie Prijs
30 minuten 29,28 euro
60 minuten 58,81 euro
aanvangsbilan 34,28 euro
evolutiebilan 48,86 euro

Goedkeuring Mutualiteit

Bij aanvang brengt u best 3 klevertjes van de mutualiteit mee, evenals uw identiteitskaart. U dient over een voorschrift te beschikken van een specialist-geneesheer. Dit kan zijn: neuroloog, geriater, neurochirurg, NKO-arts, ...

De huisarts mag enkel een verlenging voorschrijven.

Een aanvraag tot goedkeuring moet ingediend worden bij de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Deze beslist op basis van de ingediende documenten of u al dan niet in aanmerking komt voor een tussenkomst. Wanneer uw ziekenfonds zo'n tussenkomst goedkeurt, betekent dit dat u een groot deel van het honorarium terugbetaald krijgt. 

Alle betalingen gebeuren op het einde van de maand. Dan ontvangt u een factuur met de geleverde prestaties en bijgevoegd een overschrijvingsformulier. Aangezien ik via de derdebetalingsregeling werk hoeft u mij enkel het remgeld te betalen.

Het honorarium wordt wettelijk vastgelegd door het RIZIV (Rijksinstituut  voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Gelieve mij steeds op de hoogte te brengen indien u recht hebt op verhoogde terugbetaling (WIGW-statuut).